Strona głównaAktualnościPROJEKT CENTRUM SPORTU "JESTEŚMY RAZEM"

PROJEKT CENTRUM SPORTU "JESTEŚMY RAZEM"

 

 

Projekt Centrum Sportu ,,Jesteśmy Razem”

Celem ogólnym projektu sportowego jest wyposażenie 34 osób z orzeczoną niepełnosprawnością: intelektualną, sprzężoną, z autyzmem, w umiejętności i kompetencje zwiększające ich samodzielność poprzez uczestniczenie w treningach sportowych realizowanych w sposób ciągły w okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2019.

Projekt jest realizowany w sposób ciągły, treningi odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone są treningi pływania, nurkowania i kajakarstwa. Treningi w zależności od potrzeb i możliwości uczestników są realizowane grupowo lub indywidualnie. Dla każdego beneficjenta opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Treningi pływackie i nurkowanie realizowane są na pływalni OSiR w Suwałkach oraz w aquaparku.

Dlaczego wybraliśmy takie dziedziny sportu? Nasi specjaliści mają spore doświadczenie w prowadzeniu treningów z zakresu pływania i kajakarstwa z osobami niepełnosprawnymi. Pływanie jest dyscypliną sportową szczególnie polecaną dla osób niepełnosprawnych. Pływanie poprawia wytrzymałość, koordynację ruchową, zręczność oraz siłę. W wodzie łatwiej jest wykonać różne ćwiczenia, które na lądzie mogą stanowić zbyt duże wyzwanie dla ćwiczącego. Trening na basenie pozwala rozluźnić zbyt napięte mięśnie. Osoby mało sprawne ruchowo są w stanie nauczyć się lepszej koordynacji ruchów kończyn i poznać kolejne ćwiczenia dzięki spowolnionym ruchom ciała. Obszerne ruchy w stawach powiększają zakres ruchów osób ćwiczących w wodzie. Pływanie pozwala na przekraczania barier powodowanych obawą przed niemożliwością wykonania zadania, zapomnienie o lękach, o wstydzie i o innych negatywnych odczuciach. Trening pływacki ułatwia pokonywanie własnych słabości i niedoskonałości, a w konsekwencji osiągnięcie satysfakcji i coraz większej wiary we własne siły i możliwości. Kajakarstwo jest dyscypliną sportową, bardzo atrakcyjną dla osób niepełnosprawnych, chociaż niełatwą. Trening kajakarstwa pobudza potrzebę aktywności ruchowej, usprawnia, wzmacnia i zwiększa odporność fizyczną. Kajakarstwo uprawiane na świeżym powietrzu – jako jeden z treningów aerobowych – korzystnie wpływa na układ oddechowy. Pływanie jest dyscypliną sportową szczególnie polecaną dla osób niepełnosprawnych.

Nurkowanie jest doskonałą, choć nadal mało znaną, formą aktywności dla osób niepełnosprawnych. Swobodne poruszanie się w toni wodnej daje poczucie niezależności. Nurkowanie pomaga odkryć nieznane dotąd możliwości ruchowe własnego ciała, uwierzyć we własne siły i przekroczyć barierę niepełnosprawności. Zanurzenie w podwodnym świecie dla niektórych może być momentem przełomowym, a dla wielu pasją na całe życie. Nurkowanie jest sportem w zasadzie niedostępnym dla osób niepełnosprawnych ze względu na jego specyfikę i duże koszty. Nawiązaliśmy kontakt z jedynym w Polsce stowarzyszeniem z Elbląga prowadzącym od kilku lat treningi nurkowania z osobami z niepełnosprawnością. Efekty tych treningów są bardzo duże. Chcielibyśmy, korzystając z doświadczeń innych stworzyć „sekcję” nurkowania i pokazać jednocześnie szerokiemu środowisku, że niepełnosprawni „dużo mogą”. Wszystkim działaniom przyświeca cel główny: wzrost samodzielności uczestników projektu. Treningi mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, poprawę ich kondycji, rozwinięcie umiejętności dotyczących samoobsługi np. w zakresie ubierania się (przed i po treningu), wypracowanie prawidłowego napięcia mięśniowego i koordynacji ruchowej, w miarę możliwości samodzielnego, sprawnego poruszania się, kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby, podsycanie wiary we własne możliwości, akcentowanie mocnych stron, wzrost umiejętności komunikowania się z otoczeniem, rozwijanie zainteresowań sportowych, naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwijanie kompetencji społecznych, kształtowanie umiejętności sportowego współzawodnictwa. Wszystkie zajęcia prowadzą absolwenci AWF, pedagogiki specjalnej, z doświadczeniem i przygotowaniem do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON
w realizacji zadania publicznego w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.