Strona głównaDziałalność1 % podatku

Pomyśl...

Dzięki Tobie dokona się jeszcze jeden cud.
Dzięki Tobie jeszcze jedno dziecko odzyska sprawność.
Dzięki Tobie jeszcze jedno dziecko pokona swoją niepełnosprawność.
Dzięki Tobie jeszcze jedno dziecko odzyska szansę na pełniejsze, szczęśliwsze życie.
Dzięki Tobie jeszcze jedna matka będzie z uśmiechem i optymizmem obserwowała rozwój swojego dziecka.

Możesz nam pomóc poświęcając 1% swojego podatku dochodowego odprowadzanego do Urzędu Skarbowego
lub w inny sposób
zasilając finansowo nasze dzieło.

KRS 0000061644

Konto:

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "JESTEŚMY RAZEM"

22 9367 0007 0010 0017 2462 0001

 

Dołącz do grona cudotwórców!
Warto!

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” jest organizacją pożytku publicznego, która w swoich celach statutowych ma za zadanie przede wszystkim niesienie pomocy i wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin. Nasza działalność to organizowanie i prowadzenie terapii i rehabilitacji, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów, organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizowanie szkoleń specjalistycznych i warsztatów dla kadry i rodziców. Działania nasze w dużej mierze wspierane są ze środków pozyskanych z 1% podatku. To dzięki tym wpłatom jesteśmy w stanie realizować projekty, które wymagają wkładu własnego (POKL, zadania zlecane przez Urząd Miasta Suwałki).


W 2011 roku Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

 1. Obóz sportowo – rekreacyjny. Wysokość dotacji: 6 279 zł przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Ze środków finansowych własnych Stowarzyszenie przekazało 14 651 zł, zaś wkładu osobowego 4 920 zł. Uczestnikami obozu sportowego były dzieci i młodzież niepełnosprawna, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, autyzmem i niepełnosprawnością ruchową. Wiek uczestników 12-25 lat.
   
 2. "Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce" - prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom "Jesteśmy razem". Urząd Miasta Suwałki przekazał dotację w wysokości 3 500 zł. Celem zadania było udzielenie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce. Celem było również zwiększenie dostępu do specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z różnymi zaburzeniami rozwoju: dysleksja, adhd, autyzm, zaburzenia emocjonalne.
   
 3. "IX Przegląd Kolęd i Pastorałek". Kwota dofinansowania przekazana przez Urząd Miasta Suwałki to 1 800 zł. Resztę potrzebnych środków -1 200 zł zabezpieczyło Stowarzyszenie. Celem imprezy było kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego N    arodzenia poprzez śpiew i wspólną zabawę.
   
 4. "Szkoła marzeń" - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Jesteśmy razem" w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach od 01.09.2011 do 31.07.2013 r. realizuje projekt "Szkoła marzeń" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólna wartość projektu: 588 792,24 pln. Europejski fundusz społeczny: 500 473,40 pln, budżet krajowy : 88 318, 84 pln.
   
 5. "Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży". Wysokość dotacji przekazana przez Urząd Miasta Suwałki- 3000 zł. W ramach zajęć prowadzone były zajęcia dogoterapii i hipoterapii.
   
 6. "Zimowa Szkoła" zorganizowana w Małym Cichym 08-15.01.2011. Zadanie zrealizowane ze środków własnych - 18 269,52 zł. Obóz zorganizowany dla młodzieży od 16 r.ż.
   


W 2011 roku przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 42 650,23 zł.
Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydano
w następujący sposób:

 1. Wycieczki i obozy rehabilitacyjno - rekreacyjne 18 252,00 zł,

 2. Prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i szkoleniowej  10 176,00 zł,

 3. Prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 14 185,00 zł,

 4. Inna działalność statutowa 5 812,00 zł.