Strona głównaDziałalnośćDzień Autyzmu

Dzień Autyzmu

AUTYZM. Co to takiego? A dlaczego My i nasze dziecko? A może da się z tego wyleczyć? AUTYZM. Diagnoza, która stawia na nogi całą rodzinę i sprawia, że nic nie jest już takie samo. A dziecko AUTYSTYCZNE? Ono ma swój świat, do którego nie ma dostępu. Czasami kogoś dopuszcza do tajemnicy, ale nigdy nie wiadomo na jak długo i na jakich warunkach.  Żyją „za zamkniętymi drzwiami”, za ścianą szkła, za którą niby widać, ale dotknąć, przytulić, pocałować czasami bardzo trudno…

AUTYZM – najnowsze badania pokazują że na każde 250 rodzących się dzieci, prawdopodobnie dwoje będzie miało zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym także autyzm.

AUTYZM. Z klasyfikacji diagnostycznej ICD 10 możemy dowiedzieć się, iż jest to całościowe zaburzenie rozwoju pojawiające się przed 3 rokiem życia, dające nieprawidłowy lub zaburzony rozwój w co najmniej jednym z obszarów:
1. interakcji społecznych,
2. komunikacji,
3. zachowania (ograniczone, stereotypowe, powtarzające się).

Główną cechą autyzmu są nieprawidłowości w rozwoju interakcji społecznych, komunikacji i występowanie poważnych ograniczeń w zakresie aktywnościi zainteresowań. Osłabienie zdolności do int erakcji społecznych jest trwałe. W terapii ważną rolę odgrywa wyuczenie pewnych zachowań, jednak są one efektem bardzo ciężkiej pracy dziecka, terapeuty i rodziny. Zaburzone interakcje społeczne mogą dawać efekty w postaci różnych zachowań niewerbalnych tj: nieprawidłowy kontakt wzrokowy, zaburzona mimika, postawa ciała itp. Wymienione zachowania niewerbalne są warunkiem niezbędnym do nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi. Dzieci autystyczne umiejętność tę realizują w ograniczonym stopniu lub jest ona dla nich niedostępna. Często brak jest u nich spontanicznego dążenia do rozwijania własnych zainteresowań (nie będących zainteresowaniami o charakterze stereotypowym) lub współdziałania z innymi ludźmi.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” jako pierwsi w Suwałkach zaczęli nieść kompleksową i specjalistyczną pomoc dla dzieci autystycznych i ich rodzin. Cały czas zdobywamy rzetelną  i specjalistyczną wiedzę, aby w jak najpełniejszym wymiarze wspomagać dzieci i ich rodziny. Prowadząc systematyczną terapię z dzieckiem autystycznym, przygotowujemy go do życia w jak najpełniejszym zakresie.