Strona głównaDziałalnośćHistoria

Historia

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Jesteśmy Razem" zawiązało się w 1990 roku pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  w Suwałkach, którego głównym celem była poprawa warunków bytowych wychowanków placówki, która mieściła się przy ulicy Sejneńskiej.

Po przeniesieniu Ośrodka na ul. Przytorową Towarzystwo zaniechało swej działalności. Dopiero w roku 1998 dyrekcja, grono pedagogiczne i rodzice postanowili reaktywować działalność.


Głównym celem naszej działalności jest praca na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności na rzecz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Nasz sposób pracy ma formę charytatywną. Członkowie Stowarzyszenia pracują nieodpłatnie, społecznie. Imprezy i zakupy finansowane są z pieniędzy pozyskiwanych od sponsorów.

Od grudnia 2004r. Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego.


Stowarzyszenie było inicjatorem utworzenia Centrum Wczesnej Rewalidacji.