Dzięki działalności Stowarzyszenia:

1. Organizowane są dzieciom dwa razy do roku obozy rehabilitacyjno - sportowe

  • latem - zielona szkoła
  • zimą - zimowa szkoła

 

2. Finansowane są zajęcia z dogoterapii i hipoterapii dla dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym

3. Finansowane są imprezy:

  • Festiwal Piosenki Dziecięcej "Złota Nutka"
  • Festiwal Kolęd i Pastorałek


4. Wzbogacana jest baza Ośrodka:

  • wyposażono dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębszym,
  • zakupiono fachowe książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne.


5. Dofinansowane i współorganizowane są szkolenia nauczycieli i rodziców.

6. Zdobywane są fundusze na rzecz Centrum Wczesnej Rewalidacji.

 

Stowarzyszenie realizowało od 8 października do 19 grudnia 2008 roku program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” pod nazwą „Szansa na jutro”- program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”.

Program realizowany był w następujących formach:
- zajęć kół zainteresowań o charakterze arteterapeutycznym,
- zajęć sportowych,
- zajęć o charakterze edukacyjno-wspomagającym,
- zajęć o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierających rozwój ucznia,
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

W wyniku realizacji programu przez 10 tygodni zrealizowano 60 godzin zajęć z arteterapii, 20 godzin zajęć prowadzonych metodą Dobrego Startu, 20 godzin zajęć prowadzonych metodą zabawy, 200 godzin indywidualnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i terapeutycznych, udzielono szerokiego wsparcia rodzicom dzieci, jak również urządzono salę do prowadzenia terapii dzieci w wieku przedszkolnym.

Programem objęto 60 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach oraz przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Suwałkach.

 

 

Od września 2008 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” realizuje projekt dofinansowywany przez Fundację PZU – Jesteśmy z Wami! Jesteśmy Razem!

Projekt skierowany jest głównie do rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ma im zapewnić możliwość spotykania się ze specjalistami różnych dziedzin i psychologiem, ale przede wszystkim dać szansę przebywania w gronie osób z podobnymi doświadczeniami, gdzie mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, jak również problemami lub przeciwnie - radościami.

Rodziny dzieci niepełnosprawnych mogą korzystać ze spotkań bez zamartwiania się, kto w tym czasie zajmie się ich dzieckiem. W trakcie trwania spotkań rodziców, stowarzyszenie zapewnia opiekę dzieciom niepełnosprawnym i ich pełnosprawnemu rodzeństwu.
Dzieci starsze mają do wyboru zajęcia:
–ruchowe – zajęcia sportowe lub Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne,
–rytmiczne,
–plastyczne,
–animaloterapię.

Młodsze dzieci przebywają w Sali Doświadczania Świata lub salach terapeutycznych.

Zajęcia przewidziane są do 20 stycznia 2009.
 


 

Stowarzyszenie promuje działalność swoją oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na terenie miasta Suwałki.

Z tego powodu zorganizowało imprezę integracyjną "Jesteśmy z Wami! Jesteśmy razem!"