Strona głównaDziałalnośćProjektyProjekt PFRON

Projekt PFRON

 

 

 

 

PROJEKT CENTRUM SPORTU „JESTEŚMY RAZEM”


 

REALIZOWANY JEST OD 2 STYCZNIA 2017 R. DO 31 MARCA 2019 R. PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI „JESTEŚMY RAZEM” W SUWAŁKACH


 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PFRON
W REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH ART. 36 USTAWY
O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

Udostępniający: Leszek Dąbrowski
Wprowadzający: Anna Folejewska
Data wprowadzenia: 2017-09-01

 

 


 

 

PROJEKT CENTRUM TERAPII „JESTEŚMY RAZEM”


 

REALIZOWANY JEST OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 MARCA 2018 R. PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI „JESTEŚMY RAZEM” W SUWAŁKACH


 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PFRON
W REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH ART. 36 USTAWY
O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

Udostępniający: Leszek Dąbrowski
Wprowadzający: Anna Folejewska
Data wprowadzenia: 2017-09-01


 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Jesteśmy Razem" na zlecenie PFRON, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r. realizuje Projekt pod nazwą Centrum Terapii "Jesteśmy Razem". Głównym celem programowym Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji tych osób w Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

Zajęciami objętych będzie 40 dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną, ruchową, z niepełnosprawnością w zakresie wzroku i słuchu. Uczestnicydziałań projektowych, zostaną objęci zajęciami terapeutycznymi indywidualnymi i grupowymi, w zależności od potrzeb każdego z nich.W pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną stosowane będą różne metody m.in.: Terapia Integracji Sensorycznej, Terapia behawioralna, polisensoryczna, Dobry Start, elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Arteterapia, Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji, Trening umiejętności społecznych, Terapia zabawą, Terapia psychologiczna i inne. Umiejętności, które chcemy rozwijać dotyczą samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, nabywania umiejętności szkolnych, porozumiewania się z innymi ludźmi, współżycia w społeczeństwie, czyli kompetencji, od których zależy samodzielne funkcjonowanie każdego człowieka.

 

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  ZE  ŚRODKÓW  PFRON

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” jest organizacją pożytku publicznego wpisana do rejestru sądowego
pod numerem KRS: 0000061644.

 

Udostępniający: Leszek Dąbrowski
Wprowadzający: Anna Apanowicz
Data wprowadzenia: 2016-02-21