Strona głównaDziałalnośćProjektyProjekt Unijny - Razem w dorosłośćAktualności

Człowiek – najlepsza inwestycja

                                                                 

 

Od 01 sierpnia 2012 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” w partnerstwie z Miastem Suwałki realizuje Projekt „Razem w dorosłość”. Cel Projektu to rozwinięcie kompetencji kluczowych i zawodowych oraz zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Uczestnicy Projektu: uczennice i uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW nr 1 w Suwałkach uczestniczyli w różnych zajęciach pozalekcyjnych: Warsztatach kształtujących kreatywność  i przedsiębiorczość, Zajęciach technologii informacyjnej, Zajęciach technicznych w zakresie witrażu oraz wikliniarstwa i ceramiki. Każde zajęcia były prowadzone przez dwóch nauczycieli specjalistów, co sprawiło, że praca była bardzo intensywna, a wszystkie problemy rozwiązywano „od ręki”. Młodzież wykazała się dużą chęcią do pracy, miała ciekawe pomysły i bardzo chętnie „zostawała po lekcjach”. Grupa 12 osób uczestniczyła w praktykach zawodowych: kucharze zdobywali cenne umiejętności w kuchni Hotelu LOGOS, 16-400 SUWAŁKI, ul. Kościuszki 120, a stolarze w Zakładzie stolarskim EM-EBLE s.c. Mazalewski Z., Ejsmont S. Suwałki ul. Bakałarzewska 84. Współpraca z przedsiębiorcami układała się świetnie, a nasi uczniowie i uczennice byli postrzegania jako rzetelni pracownicy. Wielka w tym zasługa opiekunów praktyk ze strony przedsiębiorców, którzy bardzo poważnie i odpowiedzialnie uczyli swoich podopiecznych. Praktykanci udowodnili, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą być bardzo dobrymi pracownikami, jeżeli stworzy im się odpowiednie warunki, co jak okazało się nie jest skomplikowane.

Ważnym zadaniem projektowym okazała się organizacja wycieczek edukacyjnych, podczas których uczestnicy mogli wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności. Rok temu Warszawa, w tym roku Białowieża, Supraśl i Białystok. Program wypełniony po brzegi – muzea, Teatry, spacery, hotele – radzenie sobie w całkiem nowych sytuacjach i to dobre radzenie sobie!!! No i przede wszystkim możliwość bycia w zgranej grupie uczniów i nauczycieli, gdzie każdy może liczyć na każdego.

Te wszystkie działania nie byłyby takie atrakcyjne gdyby nie możliwość zakupu wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych. Piękna pracownia kucharstwa, wyposażenie pracowni witrażu i wikliniarstwa, informatyki itd. Wszystko to wzbogaci bazę Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 w Suwałkach.

I jeszcze słowo o prowadzących zajęcia i praktyki: Życzę wszystkim szkołom takiej kadry – zaangażowanej i nowoczesnej, rzetelnie monitorującej postępy uczennic i uczniów.

I tylko jedna rzecz, która nie jest pozytywna: Projekt kończy się 31 lipca 2014 r. Jestem jednak przekonana, że efekty będą bardzo trwałe.

 

Na koniec niektóre wypowiedzi uczestników Projektu „Razem w dorosłość”:

„Dowiedziałem się kiedy i jak mówić „nie”, jak współpracować z innymi, jak rozwiązać spór,  jak unikać kłótni i problemów. To wszystko jest ważne w pracy. Dowiedziałem się też czegoś nowego o sobie – jestem liderem, a więc trochę takim szefem naszej grupy.”

„Na początku się strasznie wstydziłam i denerwowałam, kiedy trzeba było wyjść na środek i coś powiedzieć. Nikt się jednak nie śmiał i teraz jest już lepiej, odzywam się częściej. Jestem odważniejsza.”

„Na zajęciach nauczyłem się obsługiwania kamerki, trochę dyktafonu  i pisania CV. Najbardziej podobało mi się, jak zakładaliśmy Facebooka.”

„Mnie się też podobają praktyki. Nie jest nudno. Można się pośmiać. Pracownicy odpowiadają na pytania i tłumaczą jak co zrobić. Też bym chciał kiedyś pracować jako stolarz”.

„Wiklina podoba mi się jako materiał, można z niej robić rzeczy użytkowe i ozdobne. Podoba mi się, że mogę nauczyć się wyplatać różne koszyki. Na zajęciach nauczę się też obsługi narzędzi elektrycznych takich jak wyrzynarka, wiertarka. Chętnie uczestniczę w zajęciach.”

„Zajęcia są ciekawe, podobają się i chętnie w nich uczestniczę chociaż są trochę trudne gdyż wymagają dokładności przy malowaniu i rozprowadzaniu farby, ostrożności przy pracy na szkle, aby nie skaleczyć się.”

„Stworzyliśmy „Aleję Gwiazd” i okazało się że każdy z nas jest w czymś najlepszy, jest mistrzem.”


 Wartość Projektu: 484 797,12 zł. Dotacja wyniosła 420 297,12 zł.,
wkład własny: Stowarzyszenia 37 900 zł., Miasta Suwałki 26 600 zł..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                                        

Czas szybko mija...

Czas szybko mija, niestety. To już drugi rok realizacji Projektu. Dużo zmieniło się od 01 sierpnia 2012 r. Uczestnicy Projektu wiele nauczyli się.Prowadzący zajęcia zdobyli wiele cennych doświadczeń zawodowych. Współpraca  z przedsiębiorstwami, które podjęły współpracę ze stowarzyszeniem w ramach projektu układa się znakomicie.Wielkie brawa dla „pionierów”: Hotelu „LOGOS”, w którym uczą się zawodu kucharze, i E.M-EBLE.s.c., gdzie praktyki realizują stolarze.  Przyjazne dla edukacji miejsca pracy i zaangażowani opiekunowie praktyk sprawiają, że frekwencja na praktykach jest niemal stuprocentowa. Niepełnosprawni uczniowie, którzy kończąc edukację w nielicznych przypadkach mają szanse na zatrudnienie, okazują się rzetelnymi, dobrze wykonującymi swoje obowiązki pracownikami. Także wiele dobrego można powiedzieć o zajęciach pozalekcyjnych, w ramach których prowadzone są: Warsztaty kształtujące kreatywność i przedsiębiorczość, Zajęcia technologii informacyjnej oraz Zajęcia techniczne: wiklina i ceramika oraz witraż. Programy zajęć wykraczają poza podstawę programową szkoły przysposabiającej do pracy. Są one prowadzone w atrakcyjny dla uczniów sposób, dzięki niekonwencjonalnym metodom pracy i pozyskanym dzięki projektowi pomocom, narzędziom i materiałom. W ramach Projektu wyposażone zostały pracownie szkolne – stolarska i kucharstwa,a także zainicjowano działalność pracowni wikliny i witrażu. W czerwcu uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy, gdzie m.in. obejrzeli „Deszczową piosenkę” w Teatrze Roma. Spektakl bardzo podobał się, a Teatr pomimo, że nie dysponuje udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych okazał się miejscem bardzo przyjaznym dla ludzi na wózkach. Zwiedziliśmy także Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik i warszawskie ZOO.  Projekt „Razem w dorosłość” jest ważną inicjatywą zarówno w zakresie podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego jak i w zakresie zmniejszania obszaru wykluczenia społecznego. Chcemy zmodyfikować proces kształcenia  uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, ale także zmienić sposób myślenia nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców i samych uczniów o  możliwościach zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Wszystko to jest możliwe dzięki wsparciu z EFS i partnerstwie z Miastem Suwałki.

Strona 1 z 3