Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją:

PREZENTACJA w formacie PDF

 


Zajęcia technologii informacyjnej odbywają się w 2 grupach sześcioosobowych. Główne cele zajęć to rozwijanie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem, kształtowanie umiejętności korzystania z Internetu - usług, informacji, rozrywki w sposób świadomy i krytyczny oraz porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.
W pierwszych miesiącach uczestnicy i uczestniczki zajęć kształtowali umiejętności pracy z edytorem tekstu, uczyli się pisać na komputerze własne dane osobowe, wypełniali ankiety dotyczące zainteresowań. Doskonalili umiejętności dotyczące obsługi podstawowy sprzętu biurowego i audiowizualnego. Uczyli się też posługiwania aparatem fotograficznym – w pierwszej kolejności wykonywania zdjęć portretowych, obsługi programu do obróbki zdjęć (Picasa) oraz programu PowerPoint, co zostało uwieńczone dokonaniem prezentacji multimedialnej pt. „Nasza grupa”.
Uczniowie uczyli się także umiejętności współdziałania i współpracy w grupie, odpowiedzialności i poczucia obowiązku oraz właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi tj. szacunku, prawości, wzajemnej pomocy, asertywności, kompromisu. Rozwijali umiejętności dotyczące kontaktowania się z innymi ludźmi przez Internet w celu przygotowania do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. W tym celu założyli własne skrzynki mailowe oraz swoje profile na portalu społecznościowym Facebook.
W ramach cyklu zajęć dotyczących praw osób niepełnosprawnych przybliżane były zagadnienia dotyczące przywilejów obywatelskich, równości i szacunku dla wszystkich ludzi.  
W ciągu trzech pierwszych miesięcy zajęć uczestnicy i uczestniczki zajęć sami zaczęli dostrzegać postępy w swojej pracy, otworzyli się na nowe umiejętności i możliwości oraz coraz skuteczniej i z większą pewnością siebie zaczęli pracować, wierząc, że są w stanie osiągać sukcesy. Przed nimi nowe wyzwania na kolejnych zajęciach….

Anna Falicka