Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami:

WITRAŻ PREZENTACJA w formacie PDF

WIKLINIARSTWO I CERAMIKA PREZENTACJA w formacie PDF

 


W ramach dodatkowych zajęć odbywają się Zajęcia techniczne – wikliniarstwo i ceramika oraz witraż. Funkcjonują 2 grupy sześcioosobowe. Uczniowie sami decydowali o tym, w jakich zajęciach chcą uczestniczyć. Zaplanowanych jest 25 dwugodzinnych spotkań. Innowacyjne programy Zajęć technicznych zostaną zrealizowane w ciągu bieżącego roku szkolnego. W następnym roku w zajęciach będą uczestniczyli uczniowie, którzy w tym roku realizują Zajęcia technologii informacyjnej.

 


 

Zajęcia techniczne - wikliniarstwo i ceramika to możliwość doświadczenia nauki, zabawy i pracy na naturalnych materiałach. Na tych zajęciach uczniowie i uczennice dowiedzą się czym jest wiklina i glina jak się z tymi materiałami obchodzić. Poznają odrobinę teorii, podstawowe sploty i techniki plecionkarskie, obróbkę narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami. Na zajęciach wyplatamy z wikliny kosze na okrągłym dnie, wykonaliśmy wiklinowe przestrzenne choinki, wylepiamy z gliny ręcznie małe formy przestrzenne.
Atmosfera na zajęciach jest wyjątkowo miła, a efekty pracy uczestników i uczestniczek zaskakują nie tylko ich samych.

Ewa Nalewajko

 


 

W zajęciach technicznych z witrażu uczniowie i uczennice uczestniczą chętnie i aktywnie. Celem zajęć jest zapoznanie z techniką witrażu; z materiałami, narzędziami, przyrządami stosowanymi i używanymi podczas prac witrażowych.
Na początkowych zajęciach uczestnicy uczyli się ciąć szkło na określony wymiar oraz malować na szkle. Jest to jedna z prostszych technik wykonania witrażu polegająca na podklejeniu szkła podkładem,  określonym motywem i nanoszeniu farby konturowej na szkle, oraz wypełnieniu przestrzeni między konturami farbą kolorową. Po namalowaniu na szkle uczniowie uczyli się wiercić otwór do zawieszenia pracy na ścianie.

Edward Kisielewski