ROPS 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” w okresie 15.04.2016 do 15.12.2016r realizowało zadanie publiczne pod nazwą
Centrum wczesnej interwencji „Jesteśmy Razem”
 

W ramach realizacji zadania prowadzono nieodpłatnie specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Terapią były objęte dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, w szczególności te osoby, które mają problem z otrzymaniem specjalistycznej pomocy w wystarczającym zakresie.
 

Zadanie było współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ROPS w Białymstoku.

 

Udostępniający: Marta Cieslukowska
Wprowadzający: Anna Apanowicz
Data wprowadzenia: 2017-01-08