Zadania publiczne z Urzędu Miasta 2009

„Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia”

Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” w okresie od 29.04.2009 do 16.12.2009. Zadanie dotowane kwotą 2 000 zł z Urzędu Miasta Suwałki.

Podstawowym celem zadania było prowadzenie sesji terapeutycznych w zakresie zajęć ruchowych, arteterapii oraz wsparcie rodzin dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia terapeutyczne odbywały się w formie grupowej. Zorganizowano trzy grupy terapeutyczne. Dwie z nich pracowały z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne – Ruch Rozwijający, a jedna grupa realizowała zajęcia z animaloterapii, różnych technik plastycznych i technicznych oraz muzykoterapii.

W zadaniu uczestniczyło łącznie 35 dzieci. Odbyło się 15 sesji Ruchu Rozwijającego dla każdej z grup oraz 16 spotkań grupy objętej zajęciami z arteterapii.
 „Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży”

Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” w okresie od 29.04.2009 do 20.12.2009. Zadanie dotowane kwotą 5 000 zł z Urzędu Miasta Suwałki.

Celem zadania było minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z hipoterapii i dogoterapii. Zajęcia prowadzone były w Ośrodku Maniówka/k. Suwałk (hipoterapia) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 (dogoterapia).

Poprzez zajęcia dzieci i młodzież nabyły szereg nowych umiejętności. Poprawiła się ich ogólna sprawność fizyczna, w tym postawa ciała. Zajęcia miały również na celu rozładowanie negatywnych emocji dzieci. Dzieci rozwinęły się również pod względem poznawczym – powiększył się ich zasób słownictwa i umiejętności samoobsługowe.

Zajęcia z hipoterapii prowadzone były systematycznie od kwietnia do października. Łącznie wzięło w nich udział 50 dzieci. Oprócz zajęć bezpośrednio związanych z hipoterapią nauczyciele prowadzili równolegle zajęcia ruchowe i obserwacje przyrodnicze.

Zajęcia z dogoterapii prowadzono od maja do grudnia. W zajęciach wzięło udział 14 dzieci. Zajęcia prowadzone w max. 3-osobowych grupach. Prowadzone ćwiczenia miały na celu poprawę stanu fizycznego dzieci, uwrażliwienie na potrzeby innych – zarówno osób jak i psa, nauka prawidłowego zachowania względem zwierząt.