Miasto Suwałki 2014


ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000061644

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” w okresie
od 10.03.2014 do 15.12.2014 realizowało zadanie publiczne pod nazwą
„Prowadzenie wielospecjalistycznej terapii dla dzieci i młodzieży”.

Dzięki realizacji zadania dzieciom i młodzieży z różnymi zaburzeniami rozwoju np. z autyzmem, zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z zaburzeniami emocjonalnymi, niepełnosprawnym intelektualnie itd. udzielono specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Terapią zostało objętych 24 dzieci: 12 zajęciami indywidualnymi i 12 zajęciami grupowymi. Średnio na każde dziecko przypadło po 8 godzin terapii. W sumie zrealizowano 120,5 godziny terapii.

 

Zadanie było współfinansowane ze środków Gminy – Miasto Suwałki kwotą 5500 zł.

 

 

Udostępniający: Leszek Dąbrowski
Wprowadzający: Anna Apanowicz
Data wprowadzenia: 2015-01-18