Miasto 2015


ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000061644

 


           
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” w 2015 roku

realizuje zadanie publiczne pod nazwą
„Prowadzenie wielospecjalistycznej terapii dla dzieci i młodzieży”

 

W ramach realizacji zadania zaplanowane zostało prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Terapią obejmiemy dzieci i młodzież wymagającą wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy,                   o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce, w szczególności te, które mają problem z otrzymaniem specjalistycznej pomocy w wystarczającym zakresie.

                                                             

Zadanie jest współfinansowane ze środków

Gminy – Miasto Suwałki kwotą 3500 zł.

 

 

 

Udostępniający: Leszek Dąbrowski
Wprowadzający: Anna Apanowicz
Data wprowadzenia: 2015-06-01