Cennik

Konsultacja specjalistyczna

80 zł/60 min

Badanie specjalistyczne

80 zł/60 min

Opinia specjalistyczna

60 zł

Diagnoza poziomu funkcjonowania (PEP-R)

300 zł/2x1,5 h

Terapia psychologiczna

60 zł/45 min

80 zł/60 min

Terapia pedagogiczna

Terapia logopedyczna

Zajęcia grupowe (przy 4 osobach w grupie) – Ruch Rozwijający, trening umiejętności społecznych

30 zł/osoba/45 min