O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” już od ponad 12 lat obejmuje terapią, opieką i wsparciem dzieci i młodzież niepełnosprawną lub zagrożoną niepełnosprawnością oraz ich rodziny.

Każdego dnia spotykamy się z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami, które potrzebują wsparcia lub pomocy. W odpowiedzi na te prośby stworzyliśmy Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach.

Nasze działania to kompleksowe, specjalistyczne wsparcie poparte wieloletnimi doświadczeniami, ale także pracą doskonale wykwalifikowanych terapeutów.

Nasi terapeuci posiadają wiedzę i umiejętności w pracy między innymi: z małymi dziećmi, dziećmi o zaburzonym rozwoju oraz dziećmi z autyzmem.

Znajomość najnowszych metod pracy pozwala nam na zastosowanie terapii najlepszej i dobranej indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. 

Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach uzyskała wpis do Ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Suwałki w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Organem prowadzącym Poradnię jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” w Suwałkach.

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Celem Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. Poradnia prowadzi rehabilitację i terapię dzieci i młodzieży oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.